Позив пренумерантима


Фотомонографија Дарка Дозета поводом 20 година професионалног рада и 25 година бављења фотографијом Поштовани, oпределили смо се да, као што је то у традицији српских и других цивилизваних народа за институције ПРЕНУМЕРАНТА и ДОНАТОРА. Пренумеранти су људи који су на директан или индиректан начин повезани са ауторима и који су упознати са стваралаштвом аутора, цене његов рад, те унапред купују књигу и тако помажу њено штампање. Аутор за узврат штампа њихово име и презиме, титулу, град и професију на страницама књиге посвећеној пренумератнтима. дела и њихово име наведено у књизи требало би да подједнако импонује и ауторима дела и самим […]